I øjeblikket leverer vi ikke simkort pakker og pin bestillinger med UPS. Venligst vælg almindelig post.

ACN logo 100 

BETINGELSER FOR SALG

Tak, fordi du har valgt at købe IBO-redskaber! Køb og brug af IBO-redskaber er underlagt disse betingelser for salg, fortrolighedspolitikken og brugsbetingelserne for webstedet (samlet "aftale"). Du kan finde flere oplysninger om IBO-redskaber på www.acnibo.tools ("websted med IBO-redskaber").

1. Aftalens omfang

1.1 Denne aftale regulerer købet af IBO-redskaber via  websted med IBO-redskaber af Independent Business Owners ("IBOs", "dig" eller "din(e)"). Transaktioner mellem ACN's IBOs og kunder er ikke underlagt denne aftale.

2. Oplysninger om sælger

Sælger: ACN Europe B.V. ("ACN", "os", "vi" eller "vores")
Hovedkontor:

Thomas R. Malthusstraat 1-3

1066 JR Amsterdam

Holland

Grundlagt i: Holland
Firmaregistreringsnummer: 34110202 (det hollandske handelskammer)
Momsregistreringsnummer: NL 8079 69 102 B 01
Kundeservice: www.acnibo.tools/index.php/dk/kontakt-os

3. Indstilling af din konto til IBO-redskaber

3.1 Du har mulighed for at bestille IBO-redskaber uden at oprette en konto ("kundekonto"), eller du kan oprette en kundekonto inden dit første køb af IBO-redskaber via webstedet med IBO-redskaber, så du ikke behøver at angive dine oplysninger, hver gang du ønsker at bestille redskaber.

3.2 For at gøre dette skal du klikke på knappen Tilmeld på webstedet for IBO-redskaber. Du skal angive specifikke personoplysninger for at kunne oprette en kundekonto. Dine personlige oplysninger behandles af ACN i henhold til punkt 8 i denne aftale og fortrolighedspolitikken.

3.3 Du kan administrere din kundekonto og dine køb via afsnittet Min konto på webstedet med IBO-redskaber.

4. Bestilling af dine IBO-redskaber

4.1 Ved at afgive en bestilling via webstedet for IBO-redskaber ("bestilling") accepterer du at købe IBO-redskaber. ACN kan acceptere eller afvise bestillingen uden at angive en årsag. Din bestilling bliver bindende, og du har en bindende aftale med ACN, når (a) ACN modtager din betaling og accepterer din bestilling, og (b) du modtager en bekræftelse via e-mail fra ACN. Datoen, hvor du modtager bekræftelsen via e-mail, kaldes bestillingsdatoen.

4.2 Kontakt kundeservice, hvis du ikke modtager en bekræftelse via e-mail, inden for 48 timer efter at du har afgivet bestillingen.

5. Betaling for dine IBO-redskaber

5.1 Priser er inklusive moms og faktureres til den pris, der er gældende på datoen for din bestilling. Momsbeløbet kan variere fra tid til tid. Priser er eksklusive forsendelse, medmindre andet er angivet. Der kan være angivet et separat forsendelsesgebyr på din faktura. Vi er berettiget til til enhver tid at ændre priserne. Prisændringer gælder for fremtidige køb af IBO-redskaber. Enkelte lande pålægger importgebyr, told eller andre skatter og afgifter på køb af IBO-redskaber. Disse skatter og afgifter kan blive opkrævet i forbindelse med din bestilling eller på leveringstidspunktet. I sidstnævnte tilfælde vil skatter og afgifter blive opkrævet af leveringsfirmaet. Du er desuden ansvarlig for eventuelle gebyrer fra din bank eller kortudsteder i forbindelse med køb af IBO-redskaber.

5.2 Du skal vælge en betalingsmetode, når du afgiver din bestilling. Du kan finde oplysninger om godkendte betalingsmetoder på siden Betalings- og leveringsoplysninger.

5.3 Din bestilling kan blive afvist eller forsinket, hvis betalingsoplysningerne er forkerte, eller hvis betalingen afvises af banken eller kortudstederen. Hvis ACN pålægges omkostninger som følge af en afvist eller forsinket betaling, herunder forsendelsesgebyrer i forbindelse med levering eller returnering, skal du godtgøre ACN for disse omkostninger. Vi er berettiget til at bruge inkassofirmaer eller andre juridiske foranstaltninger til at opkræve de beløb, du skylder os, og du er ansvarlig for at betale alle omkostninger, vi pådrager os i forbindelse med en sådan proces.

6. Levering af dine IBO-redskaber

6.1 Oplysninger om vores levering fremgår af siden Betalings- og leveringsoplysninger på hjemmesiden. Vi leverer dine IBO-redskaber inden for 30 dage fra færdiggørelsen af din bestilling til den leveringsadresse, du har oplyst. Du er berettiget til at annullere din bestilling, hvis vi ikke leverer IBO-redskaberne inden for 30 dage som følge af vores fejl, forudsat at du efter de 30 dage fremsætter en skriftlig anmodning til os om levering, og vi ikke leverer IBO-redskaberne inden for rimelig tid efter at have fremsat en sådan anmodning. Annullering er den eneste juridiske foranstaltning, du kan gøre brug af i forbindelse med forsinket levering.

6.2 ACN er ikke ansvarlig for forsinkede eller tabte leverancer (a) som følge af omstændigheder uden for vores kontrol, fx vanskelige vejrforhold, svigt i mekanik eller køretøj, strejke, begrænsninger pålagt af myndigheder eller tyveri, eller (b) hvis du har undladt at rapportere en forsinket eller tabt leverance til os inden for 30 dage fra datoen for vores meddelelse om, at vi har afsendt IBO-redskaberne til dig; eller (c) hvis du oplyser en forkert eller ufuldstændig leveringsadresse. I sidstnævnte tilfælde er du ansvarlig for at betale ACN for eventuelle omkostninger til returnering og administration.

6.3 Du, eller en anden person, som du har bemyndiget, skal være til stede, når dine IBO-redskaber leveres. Hvis der ikke er nogen personer til stede ved levering af IBO-redskaberne, eller hvis leverancen afvises, returneres bestillingen til ACN, og du vil i givet fald være ansvarlig for at betale omkostningerne til returnering og administration.

7. Annullering og returnering

7.1 Fortrydelsesret: Du er berettiget til at annullere denne aftale inden for 14 dage fra modtagelse af dine IBO-redskaber uden at angive en årsag. Dette kaldes "Tilbagetrækningsperiode". Tilbagetrækningsperioden udløber, 14 efter at du eller en anden person, som du har bemyndiget, overtager dine IBO-redskaber.

7.2 For at gøre brug af din fortrydelsesret skal du skriftligt informere os om din beslutning inden udgangen af Tilbagetrækningsperioden. Den nemmeste måde at annullere aftalen er ved at kontakte os pr. e-mail, telefon eller post. Du finder vores kontaktoplysninger på siden Kontakt os. Du kan bruge "fortrydelsesformularen", som du finder på webstedet for IBO-redskaber som supplement til din e-mail, der bekræfter over for os, at du ønsker at annullere. Dette er dog ikke et krav.

7.3 Hvis du annullerer denne aftale, tilbagebetaler vi ethvert beløb, vi har modtaget fra dig, herunder moms og omkostninger forbundet med levering af IBO-redskaber til dig, men eksklusive omkostninger i forbindelse med returnering, forudsat at IBO-redskaberne ikke er blevet anvendt eller emballagen brudt, og at de kan videresælges. Tilbagebetalingen fra ACN vil foregå ved brug af samme betalingsmetode, som du anvendte ved betaling.

7.4 Du skal returnere dine IBO-redskaber til os for egen regning, hvis du ønsker at modtage tilbagebetaling. Vi foretager tilbagebetaling inden for 14 dage fra datoen for vores modtagelse af de returnerede varer eller fra datoen for din fremvisning af dokumentation for, at du har sendt dem til os. Hvis du annullerer denne aftale, før du modtager dine IBO-redskaber, skal du afvise modtagelse af dine varer.

7.5 Hvis du har betalt nationale eller lokale skatter eller afgifter (fx importafgifter) til andre parter end ACN, kan du søge om godtgørelse for disse beløb direkte fra denne tredjepart.

7.6 Du kan returnere alle eller nogle af de IBO-redskaber, du har købt, forudsat at IBO-redskaberne, der sælges som et sæt, returneres sammen. Hvis du returnerer nogle men ikke alle IBO-redskaber, som du købte i én enkelt bestilling, vil du kun modtage et beløb, der dækker de returnerede IBO-redskaber samt porto og moms i forbindelse dermed.

7.7 Returnering af beskadigede produkter: Vi bytter dine IBO-redskaber uden beregning, hvis de er beskadiget før levering, forudsat at du kontakter kundeservice inden for 14 dage efter modtagelse af din bestilling. Vi er berettiget til at anmode dig om at returnere IBO-redskaber til os for vores regning for at bekræfte redskabernes tilstand. Ombytning af beskadigede IBO-redskaber er dit eneste mulige retsmiddel i henhold til denne aftale. Du er ikke berettiget til tilbagebetaling, erstatning eller anden kompensation.

7.8 Yderligere rettigheder og forpligtelser: ACN’s IBOs returneringer er underlagt yderligere rettigheder og forpligtelser. Find flere oplysninger i din ACN IBO-aftale. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem denne aftale og din ACN IBO-aftale vil vilkårene og betingelserne i din ACN IBO-aftale have forrang.

8. Indsamling og anvendelse af personoplysninger

Vi indhenter, vedligeholder og behandler personoplysninger såsom som navn, adresse, e-mailadresse, fødselsdato, betalingsoplysninger samt oplysninger om din computer og browser i overensstemmelse med den Generelle regler for databeskyttelse (”Algemene Verordening Gegevensbescherming”) og vores fortrolighedspolitik. Du accepterer at fortsætte med at give os nøjagtige, opdaterede og fuldstændige oplysninger. Du kan opdatere personoplysningerne ved at gå til din kundekonto. Yderligere oplysninger om, hvordan vi behandler dine personoplysninger og dine rettigheder, når det gælder dine personoplysninger, findes i fortrolighedspolitikken

9. Garantifralæggelse og ansvarsbegrænsning

9.1 IBO-redskaber leveres "som er og forefindes" og "hvis lager haves", og din brug af IBO-redskaberne sker på egen risiko. ACN fralægger sig alle garantier, i det omfang det er tilladt i henhold til lov. Vores ansvar for ethvert erstatningskrav, der opstår som følge af eller i forbindelse med dit køb eller din brug af IBO-redskaber, er begrænset til godtgørelse for eller ombytning af de relevante IBO-redskaber. Dette retsmiddel er eksklusivt og udelukker alle andre retsmidler, vilkår og betingelser, udtrykkelige, underforståede, lovbestemte, kontraktmæssige og øvrige garantier, herunder, men ikke begrænset til, enhver garanti vedrørende salgbarhed, egnethed, herunder egnethed til bestemte formål, og krænkelse.

9.2 Du accepterer, at ACN, ACN’s ledelse, bestyrelsesmedlemmer, medarbejdere, konsulenter, IBOs og leverandører ikke er ansvarlige for direkte, indirekte, konkret dokumenterede eller pønalt begrundede tab eller skader, herunder følgetab eller -skader, du har lidt som følge af dit køb eller din brug af IBO-redskaber, hvad enten sådanne tab eller skader opstår som følge af eller i forbindelse med misligholdelse af kontrakten, urigtige oplysninger, forsømmelse eller andet.

10. Andre ting, du bør vide

10.1 Etisk regelsæt: ACN er medlem af Seldia, the European Direct Selling Association ("Seldia") (www.seldia.eu), Vereniging Directe Verkoop ("VDV") (www.directeverkoop.nl), den hollandske sammenslutning for direkte salg samt sammenslutninger for direkte salg ("DSAs") i en række andre lande. Find flere oplysninger i punkt 10.2. Selida, VDV og øvrige DSAs har udarbejdet etiske regelsæt for virksomheder og sælgere, der beskæftiger sig med direkte salg. ACN og ACN's IBOs overholder reglerne i disse etiske regelsæt.

10.2 Tvister: Hvis du er uenig i et gebyr eller har et spørgsmål eller en klage vedrørende dine IBO-redskaber, skal du kontakte kundeservice. Du finder vores kontaktoplysninger på www.acnibo.tools/index.php/dk/kontakt-os. Du og ACN accepterer at forsøge at løse problemerne i mindelighed. Såfremt dette ikke fører til en løsning, har du mulighed for at indgive en klage til din lokale sammenslutning for direkte salg. Nedenfor kan du se en liste over sammenslutninger for direkte salg, som ACN er medlem af.

Land: Sammenslutning for direkte salg: Hjemmeside:
Danmark Direkte Salgs Foreningen (DSF)  www.disafo.dk
Spanien Asociacion de Empresas de Venta Directa (AVD)  www.avd.es
Ungarn Közvetlen Értékesítők Szövetségét (DSA Hungary)  www.dsa.hu
Irland The Direct Selling Association of Ireland (DSAI)  www.dsai.ie
Holland Vereniging Directe Verkoop (VDV)  www.directeverkoop.nl
Norge Direktesalgsforbundet (DF Norge)  www.direktesalgsforbundet.no
Polen Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej (PSSB)  www.pssb.pl
Sverige Direkthandelns Forening (DF Sverige)  www.direkthandeln.org
Storbritannien The Direct Selling Association Ltd. (DSA)  www.dsa.org.uk

Hvis du bor i et land, hvor ACN ikke er medlem af den lokale sammenslutning for direkte salg, har du mulighed for at klage til VDV. Du kan finde oplysninger om, hvordan du klager på www.directeverkoop.nl. VDV behandler ikke din klage, hvis du ikke først har forsøgt at finde en løsning med ACN.

Hvis du har købt dit produkt eller din serviceydelse online, kan du også benytte vores online konfliktløsning ("ODR")-platform til løsning af din tvist. ODR-platformen administreres af EU-Kommissionen og er tilgængelig på alle EU-sprog. Du kan finde oplysninger om, hvordan du indgiver en klage via ODR-platformen på ec.europa.eu/odr. Hvis du vælger at benytte ODR-platformen, henviser vi til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. kundeservice e-mailadresse.

10.3 Lovvalg og værneting: Denne aftale er underlagt hollandsk lov, og hollandsk lov er gældende, uanset hvor du bor. Du er underlagt den eksklusive jurisdiktion af domstolene i Amsterdam, Holland, for så vidt angår en løsning af tvister opstået i forbindelse med denne aftale.

10.4 Aftalens helhed: Denne aftale udgør hele aftalen mellem os og erstatter alle tidligere mundtlige og skriftlige aftaler. Erklæringer og andre oplysninger, du har modtaget fra ACN's IBOs, er ikke bindende for ACN. Køb direkte fra ACN's IBOs er ikke omfattet af denne aftale.

10.5 Ændringer i denne aftale: Vi er berettigede til til enhver tid at ændre denne aftale. Sådanne ændringer gælder for køb af IBO-redskaber, efter datoen hvor ændringen fandt sted. Vi kan til enhver tid ændre IBO-redskaber uden varsel.

10.6 Vilkårenes uafhængighed: Hvis en bestemmelse i denne aftale anses for at være ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndhæves, vil aftalens øvrige bestemmelser ikke blive påvirket af dette.

10.7 Ansvarsfraskrivelse: Såfremt ACN undlader at udøve eller håndhæve en rettighed, beføjelse eller et retsmiddel i henhold til denne aftale, udgør dette ikke et afkald på rettigheder.

10.8 Overdragelse: Denne aftale er personlig og kan ikke overdrages af dig. ACN kan overdrage denne aftale samt rettigheder og forpligtelser i henhold til denne til enhver person uden dit samtykke og uden forudgående varsel.

10.9 Sprog: Disse betingelser for salg er oprindeligt skrevet på engelsk. Oversættelser er alene tænkt som en service. Ved uoverensstemmelser mellem versioner vil den engelske version have forrang.

 

ACN Europe BV

Kamer van Koophandel: Amsterdam 34110202, OB-nummer: NL 8079 69 102 B 01

Postadres: Postbus 90364, 1006 BJ Amsterdam, Nederland

Kontakt Os

ACN Europe BV
Thomas R. Malthusstraat 1-3
1066 JR Amsterdam
the Netherlands

Sitemap